PEDAGOG SZKOLNY
                                             mgr Katarzyna Francuziak

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZYJDŹ DO PEDAGOGA GDY:
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • masz ochotę z kimś porozmawiać,
 • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
   
 
ZAKRES DZIAŁANIA PEDAGOGA
 
                Pomoc pedagogiczno  - psychologiczna
 • indywidualna pomoc w nauce:
  - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
  - korekcyjno  – kompensacyjne,
  - terapia pedagogiczna  
    Pomoc dydaktyczna:
 • poradnictwo dla uczniów   (spotkania indywidualne i grupowe)
 • poradnictwo dla rodziców (spotkania indywidualne i grupowe)
 • pedagogizacja  (prelekcje na zebraniach z rodzicami)
 • konsultacje dla nauczycieli
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia
 • zajęcia psychoedukacyjne  
   Pomoc socjalna: 
 • stypendia socjalne
 • bezpłatne obiady
 • bezpłatne śniadania
 • zapomogi losowe
 • zwolnienia z opłat za ubezpieczenie
 • zwolnienia z opłat za imprezy (wycieczki, kino, teatr itp.)  
    Pomoc rzeczowa:
 • akcje charytatywne:
  - adekwatne do potrzeb uczniów MSP i ich rodzin
  - Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza” na rzecz dzieci z domów dziecka, organizowana wspólnie z Samorządem Uczniowskim
 • bezpłatne podręczniki, zeszyty, wyposażenie szkolne dla dzieci z rodzin zagrożonych ekonomicznie

  


 
74 840 05 02 wew.24


GODZINY PRACY
PEDAGOGA SZKOLNEGO 
GABINET NR 19
poniedziałek 8.00-13.30
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.30
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-10.00

CIEKAWE
ARTYKUŁY

Internet-groźby i nękanie

Jak rodzice mogą przeciwdziałać agresji słownej dzieci

Wpływ telewizji na psychikę dziecka

Bezpieczny Internet
10 porad dla rodziców

Jak wychować
szczęśliwe dzieci


Sukces twojego
dziecka w szkole


Apel dziecka

Jak być bliżej
z dzieckiem

Prześladowanie
w szkole


WARTO WIEDZIEĆ !
I Ty możesz skorzystać 
z bezpłatnej pomocy instytucji,   z którymi współpracuje  pedagog

Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna 
w Wałbrzychu

 tel. 074 - 84 222 43  

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szczawnie – Zdroju  

 tel.  074 - 840 05 92

Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu -Sekcja ds. Nieletnich  

 tel. 074 -  842 03 91

Komenda Miejska Policji 
– Rewir Szczawno – Zdrój

 tel. 074 – 840 27 30  

NIEBIESKA LINIA 
UM w Szczawnie Zdroju 
 ( p. Piotr Achimowicz)

 tel. 074 – 840 05 92
śr. 18.00 – 20.00

psycholog. mgr Monika Frankowska - UM 
w Szczawnie Zdroju 
 tel.  074 - 840 05 92
śr. 16.00 – 18.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
 tel. 074 – 846 06 88  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Wałbrzychu

tel. 074 – 846 75 58 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Wałbrzych
 tel.  074 – 842 59 89