Biblioteka szkolna
      Miło nam poinformować, że Opiekunem Biblioteki została p. Joanna Szymańska

"Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca"


     Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu:

  • wychowania

  • terapii pedagogicznej

  • dysleksji itd.

 Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki. Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.

Główne cele pracy biblioteki to:
 

1.    Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.
2.     Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji metodycznych.
3.    Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
4.      Rozwijanie kreatywności uczniów
.

Księgozbiór:

     Księgozbiór liczy ponad 8720 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, ale i rodziców.

      Gromadzona jest literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie. W czytelni zawsze można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

       Lektury (ułożone według klas)
       B - baśnie, legendy i podania
       Bw - bajeczki, wierszyki
       Ob - opowiadania i powieści obyczajowe
       H -  powieści historyczne
       Pd - poezja, dramat
       P  -  podróże, przygody dla dzieci
       Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze


     LITERATURA POPULARNONAUKOWA  (pogrupowana wg dziedzin wiedzy) .

        Uniwersalna Klasyfikacja Dziedzin Wiedzy:

     0    Dział ogólny

     1    Filozofia

     2    Religia. Religioznawstwo

     3    Nauki społeczne (prawo, ekonomia, statystyka)

     4 ...

     5    Matematyka. Nauki przyrodnicze

       Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo

    7     Sztuka. Rozrywki. Sport

    8     Językoznawstwo. nauka o literaturze. Literatura piękna

    9     Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

     KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI obejmuje:

 - literaturę ogólnopedagogiczną,

- psychologiczną,

- pozycje metodyczne.

 


 

 

 

  Mini galeria  
Biblioteki